BUN VENIT PE SITE-UL BEJ RADUTA NICOLETA!

Aflați mai multe despre practica biroului.
BEJ RADUTA NICOLETA

SOLICITATI O CONSULTATIE IN VEDEREA
CONSTITUIRII UNUI DOSAR DE EXECUTARE.

Folosiți formularul de contact pentru a solicita o consultație rapidă.
BEJ RADUTA NICOLETA

RECUPERAREA CREANTELOR ESTE UNA DINTRE
PRINCIPALELE ACTIVITATI ALE BIROULUI.

Aflați mai multe.
BEJ RADUTA NICOLETA

COMUNICATI RAPID O NOTIFICARE.

Vizualizati lista documentelor necesare.
Prima pagina Dosar nou Dosar Executare

DOSAR EXECUTARE

În vederea deschiderii unui dosar nou de executare se vor depune la sediul biroului ori se vor comunica prin corespondenţă următoarele:


 • cerere de executare care va conţine obligatoriu numele, prenumele şi domiciliul, sau reşedinţa părţilor, sau după caz, denumirea şi sediul, titlul executoriu, obligaţia care se cere a fi executată silit, valoarea pretenţiilor şi modalitatea de executare solicitată (a se vedea pagina Modele cereri);
 • copie act de identitate al părţii ce solicită executarea silită în cazul persoanelor fizice sau certificat de înregistrare la Registrul Comerţului pentru persoane juridice;
 • dovada calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială, contract de mandat, procură etc.) dacă este cazul;
 • titlul executoriu în original și învestit cu formula executorie dacă este cazul  (hotărâre judecătorească, hotărâre arbitrală, bilet la ordin, cambie, filă CEC, contract de împrumut, contract de credit, contract de fidejusiune, contract de leasing, contract de asistenţă juridică etc.);
 • dovezi privind cheltuielile făcute în scopul executării: dactilografiere, xerocopiere, deplasare, solicitare informaţii, consultare avocat, executor, etc. (în lipsa dovezilor cheltuielile nu vor fi avute în vedere);
 • copii legalizate ale rapoartelor de expertiza (dacă există);
 • orice alte acte despre care se apreciază ca ar fi necesare soluţionării dosarului;
 • contravaloarea cheltuielilor necesare executării şi onorariul executorului judecătoresc (sumele şi termenele de plată se vor stabili împreună cu executorul judecătoresc).

În măsura în care sunt cunoscute vor fi furnizate orice informatii considerate utile soluţionării dosarului cum ar fi:

 • date pentru identificarea debitorului (pentru persoane fizice date de stare civila, CNP, pentru persoane juridice CUI, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului);
 • date privind bunurile şi veniturile urmăribile ale debitorului;
 • date privind bunurile supuse executării;
 • date de contact ale debitorului.

CONTACT • Bulevardul Libertatii 18,
  bloc 104, sc. 1, et. 1, ap. 2,
  Sector 5, 050706 Bucuresti
 • Tel.: (004) 021 310 95 44
          (004) 073 086 00 00
  Fax: (004) 021 310 95 45
 • office@executor-bucuresti.ro


PROGRAM CU PUBLICULLuni – Vineri: 9h00 – 17h00
© 2012 Birou Executor Judecatoresc Raduta Nicoleta home | site map