BUN VENIT PE SITE-UL BEJ RADUTA NICOLETA!

Aflați mai multe despre practica biroului.
BEJ RADUTA NICOLETA

SOLICITATI O CONSULTATIE IN VEDEREA
CONSTITUIRII UNUI DOSAR DE EXECUTARE.

Folosiți formularul de contact pentru a solicita o consultație rapidă.
BEJ RADUTA NICOLETA

RECUPERAREA CREANTELOR ESTE UNA DINTRE
PRINCIPALELE ACTIVITATI ALE BIROULUI.

Aflați mai multe.
BEJ RADUTA NICOLETA

COMUNICATI RAPID O NOTIFICARE.

Vizualizati lista documentelor necesare.
Prima pagina Servicii Masuri Asiguratorii

MASURI ASIGURATORIIMăsurile asigurătorii sunt mijloace procesuale care au ca scop indisponibilizarea bunurilor urmăribile ale debitorului ori a bunurilor care formează obiectul procesului, pentru a asigura creditorului posibilitatea realizării efective a dreptului în eventualitatea obținerii unui titlu executoriu. Codul de procedură civilă diferențiază drept măsuri asigurători: sechestrul asigurător, poprirea asigurătorie şi sechestrul judiciar.

 • Sechestrul asigurător are ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile și/sau imobile urmăribile aparținând debitorului, aflate în posesia acestuia sau a unui terț, pentru ca la terminarea procesului acesta să le poată valorifica pentru îndestularea creanţei recunoscute prin titlul executoriu. Sechestrul asigurător se dispune de instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă şi se aduce la îndeplinire de executorul judecătoresc competent. Pentru aducerea la îndeplinire a sechestrului dispus asupra bunurilor mobile executorul judecătoresc se va deplasa, în cel mai scurt timp, la faţa locului fără somaţie sau înştiinţarea prealabilă a debitorului şi va aplica măsura sechestrului. În cazul bunurilor supuse unui regim de publicitate sechestrul asigurător se va înscrie în cartea funciară, registrul comerţului, Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare sau alte registre publice, după caz.

 • Poprirea asigurătorie se înfiinţează asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare şi a bunurilor mobile incorporale datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. Cererea se judecă de instanţă şi se va aduce la îndeplinire de către executorul judecătoresc potrivit regulilor menţionate la poprire.

 • Sechestrul judiciar se poate înfiinţa ori de câte ori există un proces asupra proprietăţii unui bun mobil sau imobil, prin încredinţarea pazei bunului unui administrator-sechestru. Cererea de sechestru se adresează instanţei sesizată cu procesul privind bunul şi se aduce la îndeplinire prin executorul judecătoresc.

 

CONTACT • Bulevardul Libertatii 18,
  bloc 104, sc. 1, et. 1, ap. 2,
  Sector 5, 050706 Bucuresti
 • Tel.: (004) 021 310 95 44
          (004) 073 086 00 00
  Fax: (004) 021 310 95 45
 • office@executor-bucuresti.ro


PROGRAM CU PUBLICULLuni – Vineri: 9h00 – 17h00
© 2012 Birou Executor Judecatoresc Raduta Nicoleta home | site map