BUN VENIT PE SITE-UL BEJ RADUTA NICOLETA!

Aflați mai multe despre practica biroului.
BEJ RADUTA NICOLETA

SOLICITATI O CONSULTATIE IN VEDEREA
CONSTITUIRII UNUI DOSAR DE EXECUTARE.

Folosiți formularul de contact pentru a solicita o consultație rapidă.
BEJ RADUTA NICOLETA

RECUPERAREA CREANTELOR ESTE UNA DINTRE
PRINCIPALELE ACTIVITATI ALE BIROULUI.

Aflați mai multe.
BEJ RADUTA NICOLETA

COMUNICATI RAPID O NOTIFICARE.

Vizualizati lista documentelor necesare.
Prima pagina Servicii Oferte De Plata

OFERTE DE PLATAOferta reală de plată este procedura pusă la dispoziţia debitorului pentru a se libera de obligaţia sa faţă de creditor în situaţia în care din diverse motive creditorul refuză să accepte plata. Oferta reală de plată este aplicabilă în cazul obligaţiei de a achita o sumă de bani sau de a preda un bun.
Procedura se iniţiază la cererea debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc şi debutează prin somarea creditorului să primească plata. În somaţie se va menţiona ziua, ora şi locul unde i se va preda suma sau bunul oferit.

Primind somaţia creditorul poate adopta două atitudini:

 • Se va prezanta la locul și data indicate în somație și va primi plata. În această ipostază debitorul va fi liberat de plată, executorul judecătoresc întocmind un proces-verbal în acest sens.

 • Nu se va prezenta sau se va prezenta și va declara că refuză plata. Și în acest caz se va întocmi de către executorul judecătoresc un proces verbal de constatare a împrejurărilor arătate. Pentru a se libera de datorie debitorul va consemna suma, recipisa fiind depusă la executorul judecătoresc care a comunicat somația.

Consemnarea va fi precedată de o nouă somație în care se va preciza ziua, ora și locul unde suma sau bunul se vor depune. După consemnare, executorul judecătoresc va constata printr-o încheiere efectuarea plății și liberarea debitorului. Creditorul va putea ataca încheierea la judecătoria pe raza căreia s-a făcut consemnarea. Debitorul va putea fi considerat liberat de plată la data consemnării afară de cazul în care oferta a fost anulată de instanță.

CONTACT • Bulevardul Libertatii 18,
  bloc 104, sc. 1, et. 2, ap. 3,
  Sector 5, 050706 Bucuresti
 • Tel.: (004) 021 310 95 44
          (004) 073 086 00 00
  Fax: (004) 021 310 95 45
 • office@executor-bucuresti.ro


PROGRAM CU PUBLICULLuni – Vineri: 9h00 – 17h00
© 2012 Birou Executor Judecatoresc Raduta Nicoleta home | site map