BUN VENIT PE SITE-UL BEJ RADUTA NICOLETA!

Aflați mai multe despre practica biroului.
BEJ RADUTA NICOLETA

SOLICITATI O CONSULTATIE IN VEDEREA
CONSTITUIRII UNUI DOSAR DE EXECUTARE.

Folosiți formularul de contact pentru a solicita o consultație rapidă.
BEJ RADUTA NICOLETA

RECUPERAREA CREANTELOR ESTE UNA DINTRE
PRINCIPALELE ACTIVITATI ALE BIROULUI.

Aflați mai multe.
BEJ RADUTA NICOLETA

COMUNICATI RAPID O NOTIFICARE.

Vizualizati lista documentelor necesare.
Prima pagina Licitatii Vanzare Bunuri Imobile

VANZARE BUNURI IMOBILEVânzarea la licitaţie este publică. Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitaţie vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare oferta de cumpărare precum şi dovada achitării cauţiunii reprezentând 10 % din preţul de începere al licitaţiei pentru termenul respectiv. Nu au obligaţia de a depune cauţiune creditorii care au creanţe în rang util precum şi persoanele care împreună cu debitorul deţin imobilul urmărit în proprietate comună pe cote părţi.

Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane.

Vânzarea va începe de la preţul cel mai mare oferit dacă este mai mare decât preţul de evaluare sau, în lipsa unei asemenea oferte, de la preţul de evaluare.

Dacă la primul termen de licitaţie nu se obţine preţul de evaluare, se va acorda un nou termen pentru când preţul de pornire al licitaţiei se reduce la 75 % din preţul de evaluare. Dacă nu se obţine preţul de începere al licitaţiei, la acelaşi termen bunul va fi vândut la preţul cel mai mare oferit, sub rezerva ca preţul oferit să nu fie derizoriu. Vânzarea se va putea face chiar dacă va fi un singur ofertant dacă se oferă preţul de la care începe licitaţia. Creditorii nu pot adjudeca bunurile oferite spre vânzare la un preţ mai mic de 75 % din cel la care imobilul a fost evaluat.

După adjudecarea imobilului de către unul din participanţii la licitaţie executorul, la cerere, va dispune restituirea cauţiunilor depuse de ceilalţi participanţi.

Adjudecatarul imobilului va depune preţul la dispoziţia executorului judecătoresc în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării ţinându-se seama de cauţiunea depusă în contul preţului. Dacă adjudecatarul nu depune preţul în termenul arătat se va organiza o nouă licitaţie, el fiind obligat să plătească cheltuielile ocazionate de noua licitaţie şi eventuala diferenţă de preţ. Dacă imobilul nu se vinde la termenul acordat fostul adjudecatar va suporta toate cheltuielile ocazionate de urmărirea imobilului. Sumele datorate de fostul adjudecatar se stabilesc de executorul judecătoresc prin proces-verbal care constituie titlu executoriu şi vor fi reţinute cu precădere din cauţiune.

Când adjudecatar este un creditor el poate depune creanţa în contul preţului, fiind obligat, dacă este cazul, să depună diferenţa de preţ. De asemenea, dacă există alţi creditori care au un drept de preferinţă la distribuţie, el va depune şi suma necesară pentru plata creanţelor lor, în măsura în care acestea nu sunt acoperite de diferenţa de preţ.

După plata integrală a preţului sau a avansului dacă vânzarea se face cu plata în rate şi după expirarea termenului de 15 zile prevăzut pentru contestarea procesului verbal de licitaţie, executorul judecătoresc va întocmi actul de adjudecare care va servi dobânditorului ca titlu de proprietate şi pentru înscrierea în cartea funciară. De asemenea, actul de adjudecare constituie titlu executoriu împotriva debitorului sau a oricărei persoane care are în posesie sau deţine în fapt, fără nici un titlu, imobilul adjudecat. În cazul vânzării cu plata în rate, actul de adjudecare constituie pentru creditor titlu executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa de preţ.

CONTACT • Bulevardul Libertatii 18,
  bloc 104, sc. 1, et. 1, ap. 2,
  Sector 5, 050706 Bucuresti
 • Tel.: (004) 021 310 95 44
          (004) 073 086 00 00
  Fax: (004) 021 310 95 45
 • office@executor-bucuresti.ro


PROGRAM CU PUBLICULLuni – Vineri: 9h00 – 17h00
© 2012 Birou Executor Judecatoresc Raduta Nicoleta home | site map