BUN VENIT PE SITE-UL BEJ RADUTA NICOLETA!

Aflați mai multe despre practica biroului.
BEJ RADUTA NICOLETA

SOLICITATI O CONSULTATIE IN VEDEREA
CONSTITUIRII UNUI DOSAR DE EXECUTARE.

Folosiți formularul de contact pentru a solicita o consultație rapidă.
BEJ RADUTA NICOLETA

RECUPERAREA CREANTELOR ESTE UNA DINTRE
PRINCIPALELE ACTIVITATI ALE BIROULUI.

Aflați mai multe.
BEJ RADUTA NICOLETA

COMUNICATI RAPID O NOTIFICARE.

Vizualizati lista documentelor necesare.
Prima pagina Licitatii Vanzare Bunuri Mobile

VANZARE BUNURI MOBILEVânzarea la licitaţie este publică. Poate participa la licitaţie orice persoană care, cel mai târziu până la începerea vânzării la licitaţie publică a consemnat la dispoziţia executorului judecătoresc cel puţin 10 % din preţul de începere al licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere.

Debitorul sau altă persoană interesată va putea solicita încetarea sau suspendarea urmăririi numai consemnând valoarea ce i se cere, la dispoziţia organului de executare. În acest caz se va depune la executorul judecătoresc pe lângă recipisa de consemnare şi copie de pe cererea de suspendare sau încetare a executării depusă la instanţa competentă. Urmărirea se va opri în tot sau în parte până la soluţionarea cererii.

Preţul de la care începe licitaţia este cel prevăzut în publicaţiile sau anunţurile de vânzare. Bunul se adjudecă celui care, după trei strigări succesive, făcute la intervale de timp care să permită opţiuni şi supralicitări, oferă preţul cel mai mare, chiar şi atunci când, în lipsă de alţi concurenţi, acesta a fost singurul ofertant. Dacă nu se obţine preţul de începere al licitaţiei, la acelaşi termen, bunul va fi vândut la preţul cel mai mare oferit, sub rezerva ca acesta să nu fie derizoriu. Creditorii nu pot adjudeca bunurile oferite spre vânzare la un preţ mai mic de 75 % din preţul de începere al licitaţiei.

Adjudecatarul este obligat să depună de îndată întregul preţ, în numerar ori cu ordin de plată sau orice alt instrument legal de plată. La cererea adjudecatarului, încuviinţată de executor, preţul se va depune în cel mult 5 zile. Dacă preţul nu se depune, se va relua licitaţia sau altă modalitate de valorificare a bunului, primul adjudecatar fiind răspunzător atât de scăderea preţului cât şi de cheltuielile făcute pentru aceasta. Sumele se vor stabili de către executorul judecătoresc prin proces-verbal care constituie titlu executoriu şi se vor reţine cu precădere din cauţiune.

Când adjudecatar este însuşi creditorul urmăritor iar la urmărire nu participă alţi creditori, sau aceştia au un rang de preferinţă inferior creditorului adjudecatar, el va putea depune în contul preţului creanţa sa, în tot sau în parte.

După închiderea licitaţiei, executorul judecătoresc va elibera fiecărui adjudecatar o dovadă care constituie titlu de proprietate asupra bunurilor vândute. Predarea bunului se va face după achitarea integrală a preţului, până la predare adjudecatarul suportând riscul pieirii bunului adjudecat.

CONTACT • Bulevardul Libertatii 18,
  bloc 104, sc. 1, et. 2, ap. 3,
  Sector 5, 050706 Bucuresti
 • Tel.: (004) 021 310 95 44
          (004) 073 086 00 00
  Fax: (004) 021 310 95 45
 • office@executor-bucuresti.ro


PROGRAM CU PUBLICULLuni – Vineri: 9h00 – 17h00
© 2012 Birou Executor Judecatoresc Raduta Nicoleta home | site map